• nl
  • en

Verkooptraining

Meer verkoop door betere communicatievaardigheden

Wij verzorgen training bij u op het bedrijf, voor het verbeteren van de verkoop door betere communicatievaardigheden.. Nieuwe cursisten worden opgeleid met een compleet en evenwichtig stappenplan voor het verbeteren van de communicatie met uw klanten . Zelfs ervaren verkoopstaf zal profiteren van opfrisser-cursussen gericht op specifieke verbeteringen.

De sleutel naar een wederzijds succesvolle dialoog en meer verkoopsucces is luisteren naar de eisen en wensen van uw klant. Hiervoor zijn communicatievaardigheden essentieel.

Hier zijn enkele voorbeelden van trainingsonderwerpen:


Telefonisch Afspraken Maken

Koude telefonische acquisitie bij nieuwe prospects is een boeiend proces en zal belangrijke resultaten opleveren. Het is een van de belangrijkste manieren om uw klantenbestand voor de toekomst te verbreden. Koude acquisitie wordt gemakkelijker als u enkele eenvoudige methodes toepast en deze in de les oefent.

 

Het Verkoopgesprek

Luisteren vormt de basis van een geslaagd verkoopgesprek. Uw volgende vraag aan uw klant volgt vanzelf als u goed leert luisteren. Heel goed luisteren naar uw klant is voor velen een makkelijk aan te leren vaardigheid in een beschermde lesomgeving. Het aflsuiten van het verkoopgesprek tot een succesvolle opdracht is de beloning.

 

Omgaan met Tegenwerpingen

In elk verkoopgesprek komen tegenwerpingen voor. In veel situaties is een tegenwerping zeker geen afwijzing. U leert vaardigheden om tegenwerpingen van uw klant om te buigen tot een positief beeld over uw aanbod. In de les leert u om na een tegenwerping uw gesprek soepel voort te zetten.

 

Het Prijsgesprek

Het bespreken van de prijs is een keerpunt in elk verkoopgesprek. De prijs is belangrijk voor uw klant. Het is uw uitdaging om die prijs in relatie te brengen met de voordelen van uw aanbod en die voordelen bij uw klant te versterken.

 

Klachtenbehandeling

Klanten die vertrekken klagen niet. Klanten die klagen willen in de toekomst opnieuw zaken met u doen. Door op de juiste wijze met een klacht om te gaan kunt u van uw klant nieuw werk krijgen en uw relatie zelfs versterken. Hoe dat gaat leert u in een boeiende les.

 

Presentatietechnieken

Een goede presentatie is verkopen aan een groep. U leert in een aantal ontspannen sessies om u goed op uw presentatie voor te bereiden, en hoe u kunt omgaan met vragen of onderbrekingen uit uw publiek. Maar vooral leert u hoe u spreek-rust kunt bereiken.

 

Het Schrijven van een Voorstel met Offerte

U kunt een voorstel leren schrijven dat zich onderscheid. Het versturen van een offerte naar uw klant kunt u benutten als een extra verkoopkans. U leert uw voorstel zo te schrijven dat uw klant zich daarin helemaal herkend.

 

Prospectbewaking

In de tijd dat uw klant nadenkt over uw voorstel en anderen, is het voor u van belang om op de juiste wijze met uw klant in contact te blijven. Vaak is het zelfs mogelijk om de beslissing van uw klant eerder in uw voordeel te laten vallen. Het blijven beheersen van een lopend project terwijl uw werdruk oploopt is de vaardigheid van een professionele verkoper.

 

Beursgedrag

Verkopen op een beurs is een waardevolle manier om zaken te doen met bestaande maar vooral ook nieuwe klanten. U leert hoe u op ontwapenende wijze met een nieuwe klant contact kunt leggen en afspraken kunt maken voor de toekomst.

 

 

Möllenkramer Training

Möllenkramer Training is een onafhankelijk, klein bureau, gespecialiseerd in het trainen en aanscherpen van verkoopgerichte communicatievaardigheden. Via uitsluitend cursussen-op-maat draagt oprichter en trainer Bas Möllenkramer zijn eigen rijke praktijkervaring over. Zowel aan verkopers als aan andere medewerkers die in contact staan met de klant. Op een no-nonsense manier en met respect voor elke individuele cursist.

Zijn motto: ‘wie zich bewust is van zijn vaardigheden kan die vaardigheden gecontroleerd inzetten voor commercieel succes’. En commercieel succes is waar opdrachtgevers van Möllenkramer Training op kunnen rekenen.

Verkoop-teams beter later presteren

Elk bedrijf dat leeft van ‘orders’ en ‘opdrachten’ heeft het liefst alleen ‘kanjers’ van verkopers. Als die al bestaan, zijn ze helaas dungezaaid. ‘Verkoop-teams beter laten presteren’ is het alternatief. Möllenkramer Training zorgt ervoor. Met trainingen, die zijn toegespitst op herkenbare en beïnvloedbare aspecten van het verkoopproces.

Ontdekken, oefenen, ervaren

In elke Möllenkramer training draait het voor alles om communicatieve vaardigheden. Iedereen bezit ze, maar sommigen zouden ze wat beter kunnen gebruiken. Bas Möllenkramer laat cursisten eerst ontdekken hoe zaken als ‘goed luisteren’, het ‘stellen van open vragen’ of het ‘nemen van initiatief op de juiste momenten’ het verschil kunnen maken tussen missen en scoren.

Vervolgens laat hij hen dit zelf oefenen en ervaren in korte rollenspellen, waarbij hij waar nodig ‘souffleert’ en onmiddellijk bijstuurt. Die directe, op de individuele persoon gerichte aanpak stelde al talrijke verkopers in staat om hun prestaties te verbeteren. Ook ervaren verkopers blijken vrijwel altijd te profiteren van de vaardigheidsoefeningen in de trainingen van Möllenkramer.

Communicatieve vaardigheden van niet-verkopers ‘veredelen’

In de economie van de 21e eeuw worden ondernemingen steeds meer klantgericht en steeds meer transparant. Daardoor hebben niet alleen vertegenwoordigers en binnendiensten contact met de klant, ook medewerkers die dat niet gewend waren, zijn nu ‘ambassadeur’ van hun bedrijf. En kunnen evengoed bijdragen aan meer commercieel succes. Ook zij slagen daar beter in naarmate ze zich meer bewust zijn van de communicatieve elementen die een rol spelen bij klantencontacten.

Möllenkramer Training laat hen dat ervaren en leert hen hun communicatieve vaardigheden gericht in te zetten voor maximaal geslaagde onderhandelingen, opvolgen van afspraken en – waar mogelijk – aanvullende verkopen.

Trainingen op maat – de enige optie.

Het goed verkopen van oplossingen en diensten en het in alle geledingen ‘klantgericht’ en ‘resultaatgericht’ opereren van een bedrijf zijn bijzonder complex processen. Veel wordt bepaald door ‘zachte’ factoren. Luisteren, inleven, overtuigen. De communicatieve vaardigheden om daar goed mee om te gaan kan men niet ‘leren’ in een standaard theorie-cursus. Elke persoon is immers anders.

Daarom verzorgt Möllenkramer uitsluitend trainingen-op-maat. Dat betekent dat er wordt getraind in kleine groepen. Dat de trainer vooraf kennis neemt van de samenstelling van het te trainen team, van de verschillen binnen dat team en uiteraard van de specifieke aspecten van hun verkoop- en ondersteunende taken. Alle voorbeelden in de training zijn ontleend aan de praktijk van het bedrijf of de sector waarin het actief is.

Niet eenmalig – maar gericht op continuïteit

Omstandigheden veranderen. Door fusies of overnames of door wijzigingen in de bedrijfsstrategie kunnen verkopers zich gesteld zien tegenover een andere klantenkring en een andere bedrijfscultuur. Maar ook kunnen oude gewoontes sluipend terugkeren.

Möllenkramer Trainingen kan er samen met de opdrachtgever voor zorgen dat eenmaal bereikte prestatieverbeteringen beklijven. Zo is er de mogelijkheid van een persoonlijk vervolgplan voor elke cursist. Daarmee is altijd snel duidelijk welke medewerkers op welk moment baat hebben bij een korte ‘opfris-sessie’.

Daarnaast biedt Möllenkramer Trainingen introductiecursussen voor nieuw in dienst getreden medewerkers of medewerkers die voor het eerst met klanten te maken gaan krijgen. Zij worden daarmee voorzien van dezelfde communicatieve ‘bagage’ als hun eerder getrainde collegas.

Wanneer u kiest voor Möllenkramer trainingen, kiest u voor:

  1. Op merkbare verbeteringen gerichte trainingen
  2. Maatwerk
  3. Echt partnership, gericht op de continuïteit van de bereikte verbeteringen, ook wanneer de omstandigheden wijzigen
  4. 30 jaar ervaring in verkoop en ondersteuning in de ‘business to business’ markt