• nl

NIEUWE VIDEOS OVER HET BEPALEN VAN LWA Geluidvermogen

Het bepalen van het geluidvermogen, LWA, van een product, zodat wordt voldaan aan de Machinerichtlijn en vergelijkbare regels, vereist een kostbare meetkamer. Een veel toegepast alternatief is om de geluidintensiteit-meettechniek toe te passen, waardoor zelfs met stoorlawaai toch goede metingen kunnen worden verricht.

De werkwijze wordt gedemonstreerd in de twee videos hieronder, een in het Engels (Bas Möllenkramer) en een in het Nederlands (Bert Roozen)

Uw vragen hierover zijn bij ons van harte welkom bas@mollenkramer.nl