• nl

Laagfrequent Geluid en Tonaal Geluid, meten en beoordelen

 

tonaalgeluid


Opleiding:
Laagfrequent Geluid en Tonaal Geluid, meten en beoordelen
Datum en plaats:
Vrijdag 29 november 2019, IJsselstein
Bestemd voor:
Iedereen die bij RUD's, gemeentes, provincies, omgevingsdiensten of adviesbureaus verantwoordelijk is voor het meten en beoordelen van laagfrequent geluid en tonaal geluid. Dit is geluid met een duidelijk hoorbare laagfrequent of andere toon en kan voor de gehinderden ernstige gevolgen hebben.
Vooropleiding:
De opleiding wordt verzorgd op MBO/HBO-niveau. Enige bekendheid met geluidmetingen strekt tot aanbeveling.
Tijdsduur:
Eén dag
Groepsgrootte:
Maximaal 10 deelnemers
Beschrijving:
Het meten en beoordelen van laafgrequent geluid en tonaal geluid vereist niet alleen het juiste gereedschap maar vooral ook kennis en inzicht. Het leren herkennen van laagfrequent geluid en tonaal geluid vormt op deze dag daarom een belangrijk deel van de opleiding. Daarnaast onderbouwen steeds meer experts hun overtuiging met objectieve meetgegevens, bepaald volgens doelgerichte normen (ISO 1996:2007-Annex C). De deelnemers krijgen in deze cursus een prachtige kans om het luisteren en het meten te combineren, om zodoende laagfequent geluid en tonaal geluid correct aan te pakken.
-
Klik op de link hieronder voor meer informatie. Het verplicht u tot niets.